Aktivity registrovaného sociálneho integračného podniku
Rozvojové služby BBSK s.r.o.

Sociálny podnik v Brezne prispieva k dosahovaniu svojich cieľov poskytovaním služieb zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb definovaných zákonom č. 112/2018 v rámci predmetu svojej činnosti, a to vykonávaním stavebnej činnosti prevažne v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja na objektoch a majetku vo vlastníctve alebo v správe Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zrealizované rekonštrukcie objektov

Domov dôchodcov a DSS v Tisovci
Subdodávky pre SKANSKA a.s., SMS a. s., METROSTAV a.s., VIACORP s.r.o.

Stredná športová škola Trieda SNP v Banskej Bystrici
Stredná odborná škola G. Viesta v Revúcej
Domov dôchodcov a DSS v Tisovci
Domov Márie v Banskej Štiavnici
Subdodávky pre SKANSKA a.s., SMS a. s., METROSTAV a.s., VIACORP s.r.o., Banskobystrický samosprávny kraj a iné

Plánované zákazky

Zákazky vyplývajúce z registra investícií Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti kultúry, sociálneho zabezpečovania, vzdelávania a dopravy a plánované vo vzťahu k budovám a inému majetku vo vlastníctve prípadne v správe Banskobystrického samosprávneho kraja.

Rozvojová služby BBSK s.r.o. (sídlo)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Námestie SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica

Rozvojové služby BBSK s.r.o. (pracovisko Brezno)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Lichardova 1
977 01 Brezno

Pracovná doba

Pondelok - Piatok
08:00 – 16:00

office@rozvojovesluzby.sk

+421 948 874 630

+421 903 803 502
+421 948 937 258