Registrovaný integračný sociálny podnik
Rozvojové služby BBSK s.r.o.

Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja si dostatočne uvedomujú situáciu v oblasti nezamestnanosti, ktorú v kraji máme a túto situáciu sa rozhodli riešiť. Samosprávny kraj chce byť inovatívny a flexibilný pri riešení sociálnej problematiky a bude maximálne pomáhať a podporovať vznik sociálneho podnikania v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Pre naplnenie tohto cieľa kraj založil prvý krajský stavebný sociálny podnik v Brezne, ktorého je 100 %-ným vlastníkom.

Sociálny podnik v Brezne prispieva k dosahovaniu svojich cieľov poskytovaním služieb zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb definovaných zákonom č. 112/2018 v rámci predmetu svojej činnosti, a to vykonávaním stavebnej činnosti prevažne v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja na objektoch a majetku vo vlastníctve alebo v správe Banskobystrického samosprávneho kraja.

Hlavné ciele registrovaného sociálneho podniku

Dosiahnuť merateľný pozitívny sociálny vplyv

Pomoc znevýhodneným osobám zamestnať sa

'

Znižovanie nezamestnanosti v BBSK

Hlavným cieľom spoločnosti ako registrovaného integračného sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom sociálneho podnikania, t. j. činnosťou, ktorá umožní znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa za účelom získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady. Pozitívnym sociálnym vplyvom registrovaného integračného sociálneho podniku je tak aj pozitívny efekt na znižovanie nezamestnanosti v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja.

Orgány spoločnosti

Štatutárny zástupca

Peter Bučko – konateľ spoločnosti

Spoločníci

Banskobystrický samosprávny kraj
(100 % podiel)
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Dozorná rada

Ing. Andrea Holubčíková
Mgr. Martin Juhaniak
László Jámbor
Ing. Július Buchta
Mgr. Ondrej Lunter

Predmet činnosti

Stavebná činnosť

 

 

Inžinierska činnosť

 

 

Spoločensky prospešné služby

Služby na podporu cestovného ruchu

Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie spoločensky prospešných služieb, prípravné práce k realizácii stavby, stavebná činnosť, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie, poskytovanie služieb na podporu cestovného ruchu, atď.

Základné dokumenty organizácie

Uznesenie Banskobystrického samosprávneho kraja 140/2019 zo dňa 28.02.2019

Stiahnuť vo formáte PDF

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

Register sociálnych podnikov

Rozvojová služby BBSK s.r.o. (sídlo)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Námestie SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica

Rozvojové služby BBSK s.r.o. (pracovisko Brezno)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Lichardova 1
977 01 Brezno

Pracovná doba

Pondelok - Piatok
08:00 – 16:00

office@rozvojovesluzby.sk

+421 948 874 630

+421 903 803 502
+421 948 937 258